@MBreddefotball Magasinet Breddefotball

Magasinet Breddefotball startet i sesongen 2010. Vi har fokus på bredden i norsk fotball. Litt over 5300 mottar bladet. 4 utgivelser pr. år.
Norge

31

Norske Følgere

192

Alle Følgere

4

Antall Tweets