@HemingGujord Heming Gujord

Førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk, UiB. Duun-biograf. Fløgstad-forsker. Opptatt av litteratur, skole, samfunn og (vinter)idrett.
Mons, Norway

436

Norske Følgere

508

Alle Følgere

1,350

Antall Tweets