@Eline47031523 Eline Garberg

Interessert i minoritets- og integreringsspørsmål, innvandringspolitikk, feminisme, barns rettigheter, barnevern, mer politikk og miljø. Jobber i Bufdir.
Oslo, Norge

16

Norske Følgere

35

Alle Følgere

0

Antall Tweets