@EliRaanes Eli Raanes

30

Norske Følgere

31

Alle Følgere

1

Antall Tweets
De som følger @EliRaanes følger også disse brukerene:
1
Arnfinn M. Vonen
Oslo
Professor ved Storbyuniversitetet. Tegnspråk og språk generelt.

23

2
Sonja Myhre Holten
Språkviter, spesialpedagog med stort engasjement for norsk tegnspråk og tegnspråklige menneskers livsbetingelser.

23

3
Johan Hjulstad
Studieleder, OsloMet – Storbyuniversitetet

22

4
Torill Ringsø
Sign Language interpreter, teacher, generally interested in and curious about many topics professionally and politically.

22

5
Ann K. Ekerhovd
Oslo, Norway
Stril i eksil-NOR-Deaf-Crazy-Fun-Friends-Books-food-Photo-travel-wanderlust-Backpacking -work - LIFE!! CL: norway
http://annka78.blogspot.no

20

6
Odd Morten Mjøen
Ph.d stipendiat, samfunnsviter og tegnspråktolk.

20

7
NBHP
Gaustad sykehus
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser for hørselshemmede, døve og døvblinde.
http://www.nshp.no

20

8
NKDB
Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) jobber for personer med døvblindhet, deres pårørende og fagfolk i tjenesteapparatet. http://Facebook.com/nkdb16
http://www.dovblindhet.no

20

9
NDF Foreldreutvalg
Oslo
Parents- and Childhood Commite, The Norwegian Association Of The Deaf/Foreldre- og oppvekstutvalget til Norges Døveforbund. The child in focus.
https://www.facebook.com/pages/Foreldre-og-oppvekstutvalget-til-Norges-Døveforbund/113069875494641

19

10
Stiftelsen Signo
Norway
Vi gir tilbud om bolig, utdanning og arbeid i et tegnspråklig miljø til døve/hørselshemmede og døvblinde.
http://www.signo.no

19

11
Helene H. Sæle
Bergen, Norge
Døv feminist i Oslo. Vestlending i eksil. Styremedlem i @NDFungdom og ungdomsrep. i @norgesdovefb. Tvitrar privat-ish.

18

12
Nora Sletteng
Trondheim
Intet ord kan beskrive hvem jeg er. Tenker for mye, og er glad i en god og saklig diskusjon.
https://www.ntnu.no/ansatte/nora.m.sletteng

18

13
Språkrådet
Oslo
Her får du siste nytt frå Språkrådet i Noreg. Vi svarar gjerne på språkspørsmål. Du kan få språkhjelp og søkje i ordbøker på nettsidene våre.
http://www.xn--sprkrdet-c0ac.no

17

14
Hilde Haualand
Tegnspråk i sjela - alle slags tanker mellom ørene / Sign language in my soul - all sorts of thougths between my ears. Associate professor HiOA. Tweets private.

17

15
Anne Bakken
Stjørdal, Norway
Jobbet som regiondirektør Statped midt i Trondheim til april 2017.

17

16
Anne-Mari Skagen
Trondheim
Audiopedagog og jobber med de minste barna med hørselsvansker i Statped midt. AVT-veileder. Senior Adviser at Statped. Profilbilde tatt av Morten Brun.
http://www.statped.no

17

17
Marianne P. Nyhus

17

18
Jessica Hansen
Oslo
PhD-stipendiat ved UiO. Twitrer på toget. Tolk, musikerkone til @vegard_d_hansen og pendler med fotodilla og sans for visuelle uttrykk og språk.
http://www.jessicaslens.net

16

19
Aina Therese Fossum
Oslo
Pedagog i Osloskolen. Barns rettigheter, språk, opplæring, musikk, involvering av alle. Engasjert i @poptegn. Leder i @hhbo_no.
https://m.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/

16

20
Utdanningsdirektorat
Oslo/Hamar/Molde, Norway
Trine, Peter, Stine og Linda twitrer på vegne av Utdanningsdirektoratet. Vi sprer informasjon og forsøker å finne svar på spørsmålene deres.
http://www.udir.no

15

21
Ida Værnesbranden
Trondheim, Norway
Fungerer best med hendene i været.

15

22
Hhbo
Oslo, Norge
Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge, deres foreldre, familie og nettverk.
https://www.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/

15

23
Tove Glomset
Mamma, lærer, spesialpedagog, i styret i Norges Døveforbund, engasjert i tegnspråkliges rettigheter i samfunnet.

15

24
Hege R. Lønning

15

25
Norges Døveforbund
Oslo, Norway
Norges Døveforbund er både en interesseorganisasjon for hørselshemmede og en språkpolitisk organisasjon som jobber for å styrke norsk tegnspråks stilling.
http://www.doveforbundet.no

15