@EliRaanes Eli Raanes

32

Norske Følgere

33

Alle Følgere

1

Antall Tweets
De som følger @EliRaanes følger også disse brukerene:
1
Arnfinn M. Vonen
Oslo
Professor ved Storbyuniversitetet. Tegnspråk og språk generelt.

25

2
Sonja Myhre Holten
Språkviter, spesialpedagog med stort engasjement for norsk tegnspråk og tegnspråklige menneskers livsbetingelser.

25

3
Johan Hjulstad
Studieleder, OsloMet – Storbyuniversitetet

24

4
Odd Morten Mjøen
Ph.d stipendiat, samfunnsviter og tegnspråktolk.

23

5
Torill Ringsø
Sign Language interpreter, teacher, generally interested in and curious about many topics professionally and politically.

23

6
Ann K. Ekerhovd
Oslo, Norway
Stril i eksil-NOR-Deaf-Crazy-Fun-Friends-Books-food-Photo-travel-wanderlust-Backpacking -work - LIFE!! CL: norway
http://annka78.blogspot.no

22

7
NKDB
Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) jobber for personer med døvblindhet, deres pårørende og fagfolk i tjenesteapparatet. http://Facebook.com/nkdb16
http://www.dovblindhet.no

22

8
NBHP
Gaustad sykehus
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser for hørselshemmede, døve og døvblinde.
http://www.nshp.no

21

9
Helene H. Sæle
Bergen, Norge
Døv feminist i Oslo. Vestlending i eksil. Styremedlem i @NDFungdom og ungdomsrep. i @norgesdovefb. Tvitrar privat-ish.

20

10
Nora Sletteng
Trondheim
Intet ord kan beskrive hvem jeg er. Tenker for mye, og er glad i en god og saklig diskusjon.
https://www.ntnu.no/ansatte/nora.m.sletteng

20

11
Stiftelsen Signo
Norway
Vi gir tilbud om bolig, utdanning og arbeid i et tegnspråklig miljø til døve/hørselshemmede og døvblinde.
http://www.signo.no

20

12
Språkrådet
Oslo
Her får du siste nytt frå Språkrådet i Noreg. Vi svarar gjerne på språkspørsmål. Du kan få språkhjelp og søkje i ordbøker på nettsidene våre.
http://www.xn--sprkrdet-c0ac.no

19

13
NDF Foreldreutvalg
Oslo
Parents- and Childhood Commite, The Norwegian Association Of The Deaf/Foreldre- og oppvekstutvalget til Norges Døveforbund. The child in focus.
https://www.facebook.com/pages/Foreldre-og-oppvekstutvalget-til-Norges-Døveforbund/113069875494641

19

14
Anne-Mari Skagen
Trondheim
Audiopedagog og jobber med de minste barna med hørselsvansker i Statped midt med lytting og tegnspråk. Senior Adviser at Statped. Foto: Morten Brun.
http://www.statped.no

19

15
Jessica Hansen
Oslo
PhD student, University of Oslo: Conversation Analysis, multilingual interaction, video-mediated interaction, interpreted interaction & multimodality.

19

16
Marianne P. Nyhus

18

17
Hilde Haualand, PhD
Tegnspråk i sjela - alle slags tanker mellom ørene / Sign language in my soul - all sorts of thougths between my ears. Assoc. professor OsloMet. Tweets private.

18

18
Charlotte H. Agerup

18

19
Tove Glomset
Mamma, lærer, spesialpedagog, i styret i Norges Døveforbund, engasjert i tegnspråkliges rettigheter i samfunnet.

17

20
Aina Therese Fossum
Oslo
Pedagog i Osloskolen. Barns rettigheter, språk, opplæring, musikk, involvering av alle. Engasjert i @poptegn. Leder i @hhbo_no.
https://m.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/

17

21
Anne Bakken
Stjørdal, Norway
Jobbet som regiondirektør Statped midt i Trondheim til april 2017.

17

22
Tegnspråk og tolking HVL
Bergen, Norway
Tegnspråk og tolking er ei bachelorutdanning på Institutt for språk, tolking og matematikk på Høgskulen på Vestlandet. Det er dei tilsette her som tvitrar.
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/tst/

17

23
Ida Værnesbranden
Trondheim, Norway
Fungerer best med hendene i været.

17

24
Hege R. Lønning

17

25
Norges forskningsråd
Oslo
Forskning for innovasjon og bærekraft
http://www.forskningsradet.no

16