@EliRaanes Eli Raanes

32

Norske Følgere

33

Alle Følgere

1

Antall Tweets
De som følger @EliRaanes følger også disse brukerene:
1
Arnfinn M. Vonen
Oslo
Professor ved Storbyuniversitetet. Tegnspråk og språk generelt.

25

2
Sonja Myhre Holten
Språkviter, spesialpedagog med stort engasjement for norsk tegnspråk og tegnspråklige menneskers livsbetingelser.

25

3
Johan Hjulstad
Studieleder, OsloMet – Storbyuniversitetet

24

4
Torill Ringsø
Sign Language interpreter, teacher, generally interested in and curious about many topics professionally and politically.

24

5
Odd Morten Mjøen
Ph.d stipendiat, samfunnsviter og tegnspråktolk.

23

6
NKDB
Norway
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) jobber for personer med døvblindhet, deres pårørende og fagfolk i tjenesteapparatet. http://Facebook.com/nkdb16
http://www.dovblindhet.no

22

7
NBHP
Gaustad sykehus
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser for hørselshemmede, døve og døvblinde.
http://www.nshp.no

21

8
Ann K. Ekerhovd
Oslo, Norway
Stril i eksil - NOR - Deaf - Fun - Friends - Books - Food - Photo - Wanderlust - Backpacking - LIFE!!
http://annka78.blogspot.no

21

9
Nora Sletteng
Trondheim
Intet ord kan beskrive hvem jeg er. Tenker for mye, og er glad i en god og saklig diskusjon.
https://www.ntnu.no/ansatte/nora.m.sletteng

20

10
Stiftelsen Signo
Norway
Vi gir tilbud om bolig, utdanning og arbeid i et tegnspråklig miljø til døve/hørselshemmede og døvblinde.
http://www.signo.no

20

11
Helene H. Sæle
Bergen, Norge
Døv feminist i Oslo. Vestlending i eksil. Styremedlem i @NDFungdom og ungdomsrep. i @norgesdovefb. Tvitrar privat-ish.

20

12
Språkrådet
Oslo
Her får du siste nytt fra Språkrådet i Norge. Vi svarer gjerne på språkspørsmål. Du kan få språkhjelp og søke i ordbøker på nettsidene våre.
http://www.xn--sprkrdet-c0ac.no

20

13
Anne-Mari Skagen
Trondheim
Audiopedagog og jobber med de minste barna med hørselsvansker i Statped midt. Senior Adviser at Statped. Foto: Morten Brun.
http://www.statped.no

19

14
Jessica Hansen
Oslo
PhD student @unioslo: Conversation Analysis, multilingual interaction, video-mediated interaction, interpreted interaction & multimodality.

19

15
Aina Therese Fossum
Oslo
Pedagog i Osloskolen. Barns rettigheter, språk, opplæring, musikk, involvering av alle. Engasjert i @poptegn. Leder i @hhbo_no.
https://m.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/

19

16
NDF Foreldreutvalg
Oslo
Parents- and Childhood Commite, The Norwegian Association Of The Deaf/Foreldre- og oppvekstutvalget til Norges Døveforbund. The child in focus.
https://www.facebook.com/pages/Foreldre-og-oppvekstutvalget-til-Norges-Døveforbund/113069875494641

19

17
Charlotte H. Agerup

18

18
Hilde Haualand, PhD
Tegnspråk i sjela - alle slags tanker mellom ørene / Sign language in my soul - all sorts of thougths between my ears. Assoc. professor OsloMet. Tweets private.

18

19
Marianne P. Nyhus

18

20
Ida Værnesbranden
Råde, Østfold
Fungerer best med hendene i været.

17

21
Hege R. Lønning

17

22
Anne Bakken
Stjørdal, Norway
Jobbet som regiondirektør Statped midt i Trondheim til april 2017.

17

23
Tove Glomset
Mamma, lærer, spesialpedagog, i styret i Norges Døveforbund, engasjert i tegnspråkliges rettigheter i samfunnet.

17

24
Tegnspråk og tolking HVL
Bergen, Norway
Tegnspråk og tolking er ei bachelorutdanning på Institutt for språk, tolking og matematikk på Høgskulen på Vestlandet. Det er dei tilsette her som tvitrar.
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/tst/

17

25
Hhbo
Oslo, Norway
Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge, deres foreldre, familie og nettverk.
https://www.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/

17